Wśród usług przeze mnie oferowanych znajdziesz:

  • wykonywanie tłumaczeń z języka polskiego na angielski
  • wykonywanie tłumaczeń z języka angielskiego na polski
  • przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym - część pisemna
  • przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym - część ustna (konwersacje)
  • korepetycje indywidualne i grupowe
  • pomoc w redagowaniu listów i pism urzędowych w języku angielskim
  • i wiele innych według potrzeb klientów...

 

Ponadto zajmuję się projektowaniem serwisów WWW, zarówno w czystym HTML i CSS, jak i opartych na systemach CMS takich jak Joomla, Mambo, CMSimple.